• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Motor

MOTORUN TANIMI VE SINIFLANDIRMALAR MOTORUN TANIMIYanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. 

 SINIFLANDIRMALAR YAKITIN YANMA YERİNE GÖRE : • İçten Yanmalı Motorlar: Yakıt silindirler içersinde yakılırsa buna içten yanmalı motor denilir. Araçlarda kullanılan motorlar içten yanmalıdır. • Dıştan Yanmalı Mortolar: Yakıtın motorun dışında yakılmasıyla enerji üreten makinelerdir. Buhar türbinleri vb.ZAMANLARINA GÖRE• Dört zamanlı motorlar.• İki zamanlı motorlar.YAKIT ÇEŞITLERİNE GÖRE• Benzinli motorlar (Yakıtı benzindir.)• Dizel motorlar (Yakıt motorindir.)• LPG  motorlalar (Yakıtı sıvılaştırılmış petrol gazıdır.)  (LPG yakıt sistemli araçlar,açık park alanlarına park edilmemelidir)YAPIMI ÖZELLİKLERİNE GÖRE• Sıra tipi motorlar• V tipi motorlar• Boksör tipi motorlar• Yıldız tipi motorlar SOĞUTMA SİSTEMLERİNE GÖRE Su soğutmalı motorlar Hava soğutmalı motorlarıMOTORUN BELLİ BAŞLI PARÇALARISABİT PARÇALAR  Silindir (motor) Bloğu: Motorun ana gövdesini oluşturur. Pistonlara ve krank miline yataklık yapar. İçerisinde silindirler, krank, mili, kam (eksantrik) mili, yağ  pompası, dışarısında yakıt pompası, distribütör, yağ filtresi, şarj dinamosu, marş motoru gibi elemanlar bulunur. Motor kulakları vasıtasıyla şasiye bağlanır. Silindir Kapağı: Silindir bloğunun üzerini kapatır, yanma odalarını oluşturur. Üzerinde bujileri, emme ve egzoz subaplarını, enjektörleri taşır. yanma dolarının çevresinde su ve yağ kanalları vardır. Karter:  Silindir bloğunun al tarafını kapatır. Motor yağma depoluk eder. Altında yağ boşaltma tapası vardır. Subap (Külbütör) Kapağı: Subap mekanizmasını ve motoru töz, su ve pisliklerden   korur Motor yağı, üzerindeki yağ kapağından konulur Radyatör: Su soğutma  motorlarda  soğutma suyuna depoluk eder, sistemde ısınan suyun soğumasına yardımcı olur. Karbüratör: Motora gerekli olan benzin, hava karışımını şartlara-göre 1/15 (benzin - hava) oranında karıştıran  elemandır. Emme manifoldunun üzerinde bulunur. Hava Filitresi: Dışardan motor içerisine alınacak olan havayı temizleyip karbüratöre veya emme manifolduna gönderen parçadır. Manifoltlar (Emme –Egzoz ) emme manifoldu, karbüratöre belli oranda karışmış olan benzin-hava karışımını veya havayı silindirlere dağıtır. Egzoz manifoldu, yanmış  sonunda meydana gelen egzoz gazlarını toplayarak egzoz borusuna buradan da yanmış gazların dışarıya atılmasını sağlar Yağ Filitresi: Motor içerisinde dolaşarak kirlenen yağı temizleyen elemandır.  Endüksiyon Bobini: Akümülatörden aldığı 12 voltluk doğru-akımı 15 - 25 bin yolla yükselten elemandır. Buji:Yanma odasına sıkıştırılmış bulunan yakıt - hava karışımını kılcımla ateşleyen elamındır. Regülatör (Konjektör): Şarj dinamosunun veya alternatörün Ürettiği akımı ayarlayan elamandır.  HAREKETLİ PARÇALAR Krank Mili: Pistonlardan, piston kolları aracılığı ile gelen doğrusal hareketi dairesel dönü hareketine dönüştürür. Krank milinin en ucunda bir dişli ve kasnak bulunur. Dişli kam (eksantrik) miline hareket verir. Kasnak ise su pompası ile alternatöre hareket verir. Krank milinin arkasında volan vardır.  Piston: Silindir içerisindeki hareketlerinden dolayı zamanların meydana gelmesini sağlar. (Emme-sıkıştırma-ateşleme- egzoz)  Piston Kolu: Pistondan aldığı doğrusal hareketi krank miline iletir.ATEŞLEME SİSTEMİGÖREVİBenzinli motorlarda, yanma odasına sıkıştırılmış bulunan yakıt  hava karışımının kıvılcımla yanmasını sağlar.PARÇALARI Akümülatör kontak anahtarı, endüksiyon bobini, distribütör platin, kondansatör, tevzi makarası ile buji ve buji kablolarından oluşur. 1. Akümülatör (Batarya): Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek depo eden ve gerektiğinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek elektrik ihtiyacını karşılayan üreteçtir. Görevleri;a. Marş motorunun çalışması için gereken elektriği vermekb. Işık ve özel alıcıları çalıştırmak,Motor  taşıtlarda marş motoru, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, şarj sistemlerinin elektrik ihtiyacını karşıladığı gibi, korna , klima, silecekler, radyo vb. gibi çeşitli alıcılarında elektrik ihtiyacını karşılar.Akümülatörün kısımlarıAkümülatör kutusu, elemanlar, elektrolit, akü kutup başları,• Akümülatör kutusu Asitten, etkilenmeyen sert plastikten yapılır.• Elemanlar Pozitif (+) ve Negatif (-) Plakalarla yalıtkanlar (Seperatör) dan oluşur.• Elektrolit: Saf su ve asit karışımından oluşan sıvıdır.• Akü kutup başları: Akünün üzerinde kurşundan yapılmış pozitif (+) ve negatif (-) kutup başları vardır. Pozitif (t) kutup başı daha kalın ve hafif kahverengimsi renktedir.2.  Kontak Anahtarı : Döndürme  hareketi ile devreyi açma - kapama (kesme )özelliği olan elektrikli anahtardır.3. Endüksiyon Bobini:Akünün l2 voltluk akımın, 15-25 bin volta yükselten devre elemanıdır.4. Distribütör içerisinde platin, kondansatör ve tevzi  makarası bulunan  devre elemanıdır.Görevi ;Endiksüyon bobininde oluşan yüksek gerilimi (15-25 bin volt) ateşleme sırasına göre bujilere gönderir.• Platin  Açılıp  kapanmak suretiyle bobinde  yüksek gerilimin oluşmasına yardımcı olur.• Kondansatör: Platinler açılıp kapandığında geçici olarak elektrik  akımını depo ederek platinlerin meme yapmasını önler.• Tevzi makarası Yüksek  voltajın ateşleme sırasına göre bujilere dağıtılmasını Sağlar.5. Bujiler: Distribütörden gelen yüksek  voltaj ile sıkıştırılmış bulunanbenzin - hava karışımını ateşler ATEŞLEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMASIKontak açılıp marşa basıldığın da aküden gelen 12 voltluk akımı platinlerde devresini tamamlar. Platinlerin açılmasıyla endüksiyon   bobininde yüksek gerilim 15-25 bin volt oluşur. oluşan yüksek gerilim bobin kulesindeki  kablodan distribütöre gelir. Buradan tevzi makarasının yardımıyla ateşleme sırasına göre bujilere gönderilir ve benzin hava karışımı ateşlenmiş olur. ELEKTRONİK  ATEŞLEME SİSTEMİNİN TANITIMIElektronik ateşleme  sisteminde distribütör ve endüksiyon bobininde bazı yapısal değişikler vardır bu sistem platin kullanılmamaktadır                    Faydaları:• Yanma daha iyi olduğundan, hava kirlenmesi de az olur.• Motor daha randımanlı çalışır.• Düzenli  ateşlemeden dolayı tekleme çok aza iner.• Platin ayarı sorunu ortadan  kalkmış olur. AKÜMÜLATÖRÜN  BAKIM VE  BASİT ARIZALARI   Elektrolit Seviyesinin Kontrolü: Elektrolit seviyesi plakaların 1 cm   üzerinde olacak şekilde saf su ile tamamlanır.• Kutup başları oksitlenmiş ise, zımpara yapılarak temizlenmelidir. Sonra kablolar akünün kutup başlarına sıkıca takılmalıdır.• Akümülatörün üzerinde toz ve pisliklerin birikmesine izin verilmeden sık sık temizlenmelidir. Bu pislikler  akünün deşarj (boşalması) olmasına neden olacaktır. Bu temizlik ılık su ve temiz bir bezle yapılmalıdır.• Alternatörlü  araçlarda;a. Elektrik kaynağı ile yapılacak onarımlarda kablo  kutup başları sökülmelidir.b. Akünün kutup başları ters bağlanmaması gerekir. Aksi halde diyotlar ve Konjektör (regülatör).arızalanır.• Akümülatörde takviye işlemi • Aküsü deşarj  olmuş bir araçta, başka bir aracın aküsünden yararlanılarak marş  yapılmasına takviye işlemi denir. Bunun için iki akü bir birine takviye kablolar ile bağlanmalıdır. Bu işlem (+) kutup (+) ya (-) kutup (-) ye gelecek şekilde paralel bağlantılı olmalıdır. Aracın 12 voltluk aküsüne; 12 voltluk takviye akü paralel bağlanarak takviye işlemi yapılmalıdır.ÖNEMLİ: Dijital  göstergeli araçlarda akü takviyesi yapılamaz. bu araçlar ile otomatik vitesli araçlar çekilerek - itilerek çalıştırılamaz.• Kışın akümülatörün donmaması için akü tam şarj edilmelidir. MOTOR ÇALIŞMAZKEN KONTAK ANAHTARININ ATEŞLEME DURUMUNDA AÇIK BIRAKILMASININ  SAKINCASI• Kontak anahtarı, çalışmayan motorlarda  ateşleme  durumunda açık bırakılırsa endüksiyon bobini ve platin yanar. DİSTRİBÜTÖR Platin memesinin temizlenmesi :platin   meme yapmışsa zımpara kağıdı ile temizlenmeli ve tekrar ayar edilmelidir. Ateşleme sisteminde; platin, avans ve buji ayarları aracın el kitabında önerildiği  süre ve kilometrelerde kontrol edilmelidir.• Yukarıda belirtilen ayarlar yanlış ise motor tekler, yakıt sarfiyatı artar ve egzozdan siyah renkte duman çıkar, motor çekişten düşer.• Aracın el kitabına göre önerilen süre ve kilometrelerde buji ve platinde değiştirilmelidir• Motor, marş yapıldığı halde çalışmıyorsa, ateşlemenin olup olmadığının kontrolü buji kıvılcımı ile anlaşılır. bunun için buji kabloların dan biri çıkartılır, motor gövdesine tornavida yardımıyla yaklaştırılır kıvılcım atlaması bakılır. DİZEL ARAÇLARDA YAKIT SİSTEMİGÖREVİ Motor için gerekli hava ve mazotu Çalışma şartlarına göre silindirlere göndermektir.         PARÇALARI  • Yakıt Deposu: Yakıta depoluk eder. Deponun, altında su:boşaltma musluğu vardır. içerisinde şamandıra sistemi bulunur. • Besleme Pompası (Mazot Otomatiği):  Depodan emmiş olduğu motorini, düşük  bir basınçla filtrelerden geçirerek enjeksiyon pompasın beslenmesini temin eder. • Yakıt Filtreleri: enjeksiyon pompasına giden mazotu temizler. • Yakıt Enjeksiyon (Mazot)  Pompası: Gelen yakıtı yüksek basınçla enjektörlere gönderir. • Alçak ve Yüksek Basınç Boruları: Depodan enjeksiyon pompasına ve enjektörlerden geri dönüşü  sağlayan borular  alçak basınç borularıdır. Enjeksiyon pompası ile enjektörler arasında iletişimi sağlayanlar da yüksek basınç borularıdır • Enjektörler: Mazot pompasından gelen yüksek basınçlı motorini; sıkıştırma zamanının sonunda, yanma odasındaki  sıkıştırılmış ve sıcak havanın üzerine püskürtürler. • Hava Filitresi: Dışarıdan motor içerisine giren havayı temizler. • Isıtma Bujileri: Dizel motorlarının soğuk havalarda daha kolay çalışmasını sağlarlar.  • Yakıt Göstergesi: Mazot deposundaki yakıt miktarını gösterir. SİSTEMİN  ÇALIŞMASI  Çalışma prensipleri aynı benzinli motorlardaki gibidir. Emme - sıkıştırma  ateşleme (iş) ve egzoz zamanıdır. Ancak dizel motorlarında bujilerin yerine enjektörler vardır. Enjektörler sıkışma zamanının sonunda atomize şekilde yanma odalarına motorini püskürtüp ve yanmasını sağlarlar BAKIMI VE BASIT ARIZALARI  • Yakıt Sisteminin Havasının Alınması: Dizel motorlarında yakıt sis temi içerisine hava girerse yakıta yapılan basınç devamlılık arzetmeyeceği için motor çalışmaz. Bunun için havanın sistemden çıkartılması gerekmektedir. Hava almada  sıra depodan başlanarak, musluk, filtre, pompa ve enjektörlerdir. • Yakıt Sisteminin Hava Yapmasının Sebepleri:- Depoda yakıtın bitmesi,- Alçak basınç borulardaki  çatlak veya kaçaklar, - Filtre  değişimleri ve temizlenmesinde gerekli özenin gösterilmemesi. • Motora ilk Hareketin verilmesi  (Isıtma bujileri ): Dizel motorların da silindir içindeki hava ısıtılmak suretiyle, soğuk havalarda ve ilk çalışmalarda motorun daha rahat çalışması sağlanır.  • Uzun Zaman Kullanılmayan dizel Motorunda Yapılacak İşlemler: Depo tamamen mazotla doldurulur. Depo kapasitesinin 1/10’u kadar yağ ile karıştırılır. Motor bu karışımlı yakıtla 10-15 dakika çalıştırılır ve o haliyle  bırakılır.  •yakıt  Deposundan Suyun Alınması: Mazot deposunun altında veya yakıt filtresinin altındaki su alma muslukları, zaman zaman açılarak biriken su tahliye edilir. • Yakıt Filtresinin Temizlenesi ve Değiştirilmesi: Yakıt filtreleri periyodik zamanlarda değiştirilir.Hava Filtresinin  (Yağlı ve Kuru Tip) Temizlenmesi ve Değiştirilmesi  Kuru tip elemanlı hava filtreleri basınçlı hava ile temizlenir. Yağlı tiplerde ise aracın kullanıldığı ortama göre periyodik aralıklarda filtre yağı değiştirilmelidir. •Yakıt Tasarrufu Araç Kullanmak İçin, Enjeksiyon (mazot)  Pompası ve Enjektör Ayarlarının Yapılması: Mazot pompası ve enjektörlerin yapımcı firmanın isteği doğrultusunda belli zamanlarda ve servislerin de ayarlanması veya kontrol edilmesi gerekirBENZİNLİ ARAÇLARDA YAKIT SİSTEMİGÖREVİ Motor İçin gerekli  benzin hava karışımını oluşturarak silindirlere dönderir. (Motorun değişik yol ve yük gibi çalışma şartlarına göre) PARÇALARI • Yakıt Deposu: Motor için gereken yakıta depoluk eder. İçerisinde şamandıra sistemi bulunur. • Yakıt Boru  ve Hortumları: Yakıtın depodan karbüratöre  iletilmesini sağlarlar. • Yakıt Pampası (Yakıt Otomatiği): Yakıtı depoda emerek belli bir basınç altında karbüratöre pompalayarak gönderen elemandır. • Yakıt Göstergesi: Depodaki yakıt miktarını belirten göstergedir. • Karbüratör: Motora değişik çalışma şartlarına (yol ve yük gibi) göre gereken benzin - hava karışımını hazırlar. Karbüratörde normalkarışım oranı 1/15’tir, değişken olabilir. Emme rnanifoldunun üzerinde bulunur. Karbüratörde aşağıdaki devreler bulunur.- Rölanti devresi: Ayağın gaz pedalından.çekildiği andaki motorun çalıştığı devredir. - Güç  devresi: Güç istenile kullanılan devredir- Jikle devresi: Soğuk havalarda motorun kolay çalışması için zengin karışımı ayarlayan devredir.- Kapış devresi: Gaz pedalına aniden basıldığında motorun hızlanarak çalıştığı devredir- Yüksek hız devresi: Yüksek  hızlarda kullanılan ekonomik devredir.  Karbüratör  içinde bulunan şamandıra karbüratör içindeki yakıt seviyesini ayarlar ve taşmasını önler. Jikle ise soğuk havalarda ve ilk çalışma esnasında motorun daha kolay çalışması için zengin karışım hazırlayan devredir. Mekanik ve otomatik olmak üzere ikiye ayrılır. Burda dikkat edilecek husus mekanik jiklenin çekili unutulmamasıdır. Jikle karbüratörün hava giriş deliği önünde bulunur.  Not:Motor çalışırken gaz pedalına basılıp çekilir ve bu işlem çok yapılırsa silindirlere bolca benzin gider ve boğulma denilen olay meydana gelir. Motor çalışmaz. Bu gibi durumlarda 15-20 dakika beklenmeli veya gaz pedalına  tam basıldıktan sonra  marş yapılarak motor çalıştırılmalıdır. Hava Filitresi: Karbüratöre girecek havanın içerisindeki toz ve pislikleri temizler. Emme manifoldu: Karbüratörde hazırlanan hava  - yakıt karışımını emme subaplarına iletir. Egzoz Moniflodu: Egzoz subaplarından çıkan yanmış gazları egzoz borusuna iletir. SİSTEMİN ÇALIŞMASI Benzin otomatiği motor çalıştığı sürece, depodan emdiği yakıtı karbüratöre pompalar. Karbüratör bu yakıtı hava ile birleştirerek oluşturduğu hava yakıt karışımını emme manifoldu yoluyla emme subaplarından silindirler  içerisine gönderir. Böylece sistem işlemini yerine getirmiş olur ENJEKSİYON SİSTEMİNİN AÇIKLANMASIBu sistemde karbüratör bulunmaz. Dizel motorlarda olduğu gibi enjeksiyon pompası ve enjektörler bulunur. Enjeksiyon pompası enjektörler benzini basınçlı olarak pompalar. Enjektörler ise bu  basınçlı  benzini bazı motorlarda emme manifolduna, bazılarında ise her silindirin emme subaplarının ağızlarına  püskürtür.böylece benzin hava karışımı silindirlere emilir enjeksiyon sistemli araçlarda enjeksiyon uyarı lambası söndükten sonra marş yapılmalıdır   BAKIMI VE BASİT ARIZALARI Hava Filtresinin Temizlenmesi ve Değiştirilmesi Zorunluluğu:Hava Filitresi toz ve pisliklerden tıkanmışsa, karbüratöre yeterli miktarda da hava giremez. Motor fazla yakıt sarf eder. Motor boğulur. Bu nedenle filtre belirli zamanlarda ve kilometrelerde temizlenmeli ve kilometrelerde yenisiyle değiştirilmelidir  Rölanti Devresinin Ayarlanma Zorunluluğu:  Rölanti devri düşükse ayak gaz pedalından çekilince motor stop eder. Rölanti devri yüksek ise motor fazla yakıt sarf eder egzozdan siyah duman çıkar. • Jikle  Devesinin Çekili Bırakalmasinda Meydana Gelebilecek Etkenler: Araç çok fazla miktarda yakıt tüketir boğulur ve stop eder. Özellikle mekanik jikle tertibatına sahip araçlarda jikle çekili olarak unutulmamalıdır. Otomatik jikle tertibatları ise zaman zaman kontrol edilmelidir. • Motorun Fazla Yakıt Yakmasının Sebepleri: Aracı tasarruflu bir şekilde kullanabilmek için aşağıdaki etkenlere dikkat etmek gerekir;- Araç 90 km/s’den daha fazla hızlı kullanmamalıdır.- Hava Filitresi kirli veya tıkalı olmamalıdır.- Jikle çekili olarak unutulmamalı veya kapalı kalmamalıdır.- Karbüratör ayarları bozuk olmamalıdır.Yakıt siteminde yapılan ayar rolanti ayarıdır. • Fazla Yakıt Yakan Egzoz Gazının  Rengi: Fazla yakıt yakan (zengin karışımla çalışan) aracın egzozundan siyah duman çıkar. • Motorun boğulmasının sebepleri  ve Arızanın Giderilmesi: Motor stop durumundayken gereksiz yere gaz pedalına basılıp çekilirse ve bu hareket tekrarlanırsa (gaz pedalı pompalama), jikle çekik unutulursa, hava Filitresi tıkalı olursa, motorda boğulma görülür. Boğulan motorun çalıştırılması için 15-20 dakika beklenir. Marş yapılmadan gaz pedalına sonuna kadar basılır ve marş yapılarak motor çalıştırılır. • Motorun Egzozundan Fazla Bozuk Ses Çıkmasının Sebepleri:Susturucu veya egzoz boruları delinmiş, çürümüş ise araç fazla gürültü yapar. • Yakıt sisteminde Motorun Yaza - Kışa Hazırlanması: Hava filtrelerinde varsa, yazın yazlık konuma, kışın kışlık konuma getirilir. Yoksa herhangidir işlem yapılmaz. • Karbüratöre benzinin Gelip Gelmediğinin  Kontrolünün Yapılması:  Benzinin gelip gelmediğini kontrol için hava Filitresi sökülür. Gaza basılır ve bu esnada karbüratörün boğazına benzin geliyorsa tamamdır. Benzin gelmiyor ise muhtemel arızalar şunlardır:- Depoda benzin bitmiştir.- Yakıt otomatiği arızalanmıştır.- Filtre veya borular tıkanmış olabilirYAĞLAMA SİSTEMİA- GÖREVİBirbiri üzerinde çalışan yüzeylerin arasında veya üzerinde dolaşarak direk temaslarını önlemek, hareketin akışını kolaylaştırmak, çalışan yüzeyleri  temizlemek, soğulmak ve dolayısıyla çalışan parçaların ömürlerini uzatmaktır. B- PARÇALARI• Karter: Motor bloğunu alttan kapatır. Motor yağına depoluk  eder. Motor yağının soğumasına yardımcı olur. Altındaki tapadan yağ boşaltılır.• Yağ Pompası: Karter  depolanmış olan yağı yağlanması gereken tüm  kim parçalara belli bir basınç altında pompalar Hareketini eksantrik milinden alır.• Yağ Filtresi: Sistemde dolaşan yağın içerisindeki pislikleri temizler.• Yağ Göstergesi: Yağlama sistemindeki dolaşan yağın basıncını gösterir. Bazı araçlarda ibreli, bazılarında lambalıdır.• Yağ Müşürü: Yağ göstergesine komut veren duyargadır.• Yağ Çubuğu: Karterdeki yağ seviyesini gösterir. C- SİSTEMİN ÇALIŞMASIMotor çalışırken yağ pompası karaterden aldığı yağı krank ana yataklarına, kol yataklarına, eksantrik mili yataklarına, Subap sistemine ve sürtünen tüm parçalara gönderir. Görevini tamamlayan yağ tekrar Kartere döner. Yağ filtreden geçerek sürekli temizlenir. D- BAKIM VE BASİT ARIZALARIMotor Yağının  Kontrol Edilmesi: Araç düz bir zeminde iken ve çatışmaya başlamadan önce yağ çubuğu çekilir. Temiz tüysüz bir bezle silindik sonra  tekrar yerine takılır. Tekrar çıkartıp seviyesine bakılır. Seviye işaretli iki çizginin arasında olmalıdır.• Motor yağının Az veya Çok Olmasının  Sebepleri: Motor yağ çubuğunda  yağ eksik gözüküyorsa, yağlama tam olmayacağından, motor yağsız çalışır, son derece sakıncalıdır. Motor yanar.eğer yağ üst çizginin üstündeyse yağ fazladır. Motor yağ yakmaya başlar, krank filmin ön ve arka boğaz keçelerini bazar.• Motorun Yağ Yakmasının Sebepleri: Yağ sekmanlarının, silindir erin, Subap yuvalarının aşınmasından veya yağın fazla olmasından dolayı motor  yağ yakabilir.• Yağ yakan Motorda Egzoz Gazının  Rengi: Yağ yakan motorlarda egzoz gazı  mavi renklidir. • Motor (Çalışırken Yağ Göstergesi Basınç Göstermeyince Yapılacak İşler ve Sebepleri: Motor çalışırken yağ lambası aniden yanar veya gösterge basınç göstermezse, kontak hemen kapatılıp önce yağ seviyesi kontrol edilmeli, daha sonra yağ Müşürü  kontrol edilmelidir. Arıza tespit edilmezse  motor çalıştırılmadan bir servise başvurulunmalıdır. • Aracın Kullanma Kılavuzuna Göre Belirli Kilometreler Dolunca motor  yağının  ve Yağ Filitresinin Değiştirilmesi: Yapımcı firmanın tavsiyelerine ve kullanılan yağın kalitesine göre, motor yağının ve yağ filtrenin değiştirilmesi  gerekir.• Motorda Kullanılan Yağ Cinsinin Belirlenmesi: Yapımcı firmanın tavsiyesine göre yağ kullanılırSOĞUTMA SİSTEMİSu ile soğutma sisteminin bazı parçaları: - Radyatör, 
 - Vantilatör,
 - Devir daim pompası,
 - Termostat,
 - Hararet (ısı) gösterici,
 - Hararet (ısı) müşiri,
 - İlave su kabı,
 - Fan motorudur.
Radyatör, soğutma suyuna depoluk eder. radyatörün altında su boşaltma musluğu vardır.Termostat silindir kapağı su çıkışındadır. Motorun sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar. Devir daim pompası vantilatör kayışından hareket alır. Radyatördeki soğuk suyu su kanallarına yollar. Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran bir diğer özellik hava soğutmalı motorda radyatör ve su pompasının olmamasıdır. Vantilatör kayışı V şeklindedir. Kayış gerginliği 1-1,5 cm civarında olmalıdır. Vantilatör kayışı hareketini krank mili kasnağından alır ve vantilatör kayışı devir daim pompası ve alternatörü (şarj dinamosunu) çalıştırır. vantilatör kayışı koparsa motor hararet yapar.Soğutma sisteminde su azalıyorsa silindir kapak contası arızalı veya radyatör delik,
radyatör kapağı bozuk,
radyatör hortum ve kelepçeleri arızalı veya delik,
kalorifer hortumları delik veya
termostat arızalı olabilir.
Motorun hararet yapmasının nedenleri: - Radyatör peteklerinin tıkanması,
 - radyatörde suyun azalması,
 - vantilatör kayışının gevşek veya kopuk olması,
 - termostatın arızalı olması,
 - motor yağının azalması,
 - motor soğutma suyu kanallarının tıkalı olması,
 - uygun vites ve hızda gidilmemesi,
 - otomatik fanın arızalı olmasıdır
Radyatöre konacak suyun seviyesi peteklerin üzerinde olmalıdır. Çok sıcak motora rölantide çalışırken ılık ve kireçsiz su konur.Motor bloğundaki su kanalları pastan yada kireçten tıkanmış ise motor fazla ısınır. Radyatöre konacak suyun içilecek temizlikte ve temiz su olması gerekir.Su olduğu halde motor fazla ısınıyorsa, termostat arızalıdır.Donmayı önlemek için radyatöre antifriz ilave edilir.Termostatı sökülmüş motor, gereğinden soğuk çalışır aşınmalar artar ve verim düşer.Motorun çok sıcak çalıştırılması motoru çekişten düşürür.Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa silindir kapağı ve blok çatlayabilir.Çok sıcak bir motorda radyatör kapağı ıslak bir bezle tutulup hafifçe gevşetilir ve buhar tamamen atılınca radyatör kapağı açılır.Araçta ısı (hararet) göstergesi çalışmıyorsa ısı müşiri arızalı olabilir. Motor, çalıştıktan sonra çalışma sıcaklığına gelmiyorsa kalorifer hortumlarında kaçak olabilir.Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi kayış kopması olabilirMARŞ SİSTEMİKONU 4: MARŞ SİSTEMİA- GÖREVİ Dizel ve benzinli motorlarda, motorun çalışması için ilk  hareketi sağlayan sistemdir.B. PARÇALARI • Akümülatör {Batarya)• Marş motoru,• Kontak anahtarı,• Volan dişlisi.• Marş selonaidiC- SİSTEMİN ÇALIŞMASIKontak anahtarı marş konumuna getirilir. Marş motoru Aküden gelen elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Bendix dişlisi ise marş motorundan aldığı mekanik enerjiyi volanı döndürmede kullanır ve motor çalışır. Kontak normal konuma getirilir. D- BAKIMI VE BASİT ARIZALARI• Motoru Çalıştırmak için Marş Yapma Süresinin Bilinmesi: Marş yapma süresi 10- 15 saniyedir. Motor çalışmazsa en az 30 saniye kadar beklendikten sonra ikinci bir marş yapılmalıdır. Uzun süre ve sıkça marş yapmak hem aküyü bitirir, hem de marş motorunun ömrünü kısaltır.• Çalışır Vaziyetteki Motorda Marş Yapmanın Sakıncaları: Çalışan motorda yanlışlıkla marş yapılırsa marş motoru (kolektör), marş dişlisi  bendix) veya volan dişlileri zarar görür.• Marş Basmıyorsa (Motor Dönmüyor) Sebepleri:- Akümülatör  boşalmıştır.- Kutup başları gevşemiştir.- Kutup başları oksitlenmiştir.- Motor şase bağlantısı gevşemiştir.- Marş motoru arızalıdır.• Mekanik İlk Hareketin Verilmesi (iterek Çalıştırma):  Marş sisteminin  devre dişi kaldığı  durumlarda kontak açılıp, araç 2. vitese geçirilir debriyaj pedalına  tam basılır, araç itilmek suretiyle belli bir hız kazandırılır, ayak aninde debriyajdan çekilmek suretiyle motor çalıştırır. Böylece araca ilk hareket verilmiş  olur• Takviye Akü ile Hareket vermek: akümüzün zayıf olduğu durumlarda bir başka aracın aküsünde  aynı kutupları birbirine bağlamak suretiyle marş yapılır  ve araç çalıştırılır  Ancak yapımcı firma tarafından takviye  tavsiye edilmiyorsa yapılmamalıdır• Akümülatörün  Basit Kontrolü( farlalar): Aracın farları yakılır. Kontak marş konumuna getirilir. bu esnada farların ışık şiddetlerinde meydana gelecek değişikliklere  göre yorun yapılır. Farlar çok  zayıf yanıyorsa akümülatör boşalmıştır.ŞARJ SİSTEMİŞarj sistemi, motor çalışmaya başladığı andan itibaren aracın elektrik ihtiyacını karşılar ve aküyü şarj eder. Şarj sisteminin parçaları:alternatör,
konjektör (regülatör),
şarj lambası,
vantilatör kayışıdır.
Alternatör, krank mili kasnağından vantilatör kayışı ile aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Bazı araçlarda alternatör değil, şarj dinamosu bulunur.Konjektör (regülatör), alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlar. Aracın devri arttıkça alternatörden çıkan akım ve voltajı ayarlar, tesisata ve aküye gönderir.Şarj lambası, şarj sisteminin çalışmadığını ikaz eder. Yani alternatör, konjektör vs. arızasını belirtir. Bir araç için gerekli elektrik enerjisini şarj sistemi sağlar.Akü, motor çalışmazken ışık ve özel elektrikli alıcılatrı besler. Vantilatör kayışı çok sıkı ise alternatör yatakları bozulabilir.Vantilatör kayışının koptuğu 'ilk olarak' şarj ikaz lambasından anlaşılır.Motor çalışırken ayağımızı gaz pedalından çekince far ışıkları zayıflıyorsa akü zayıflamış olabilir.Motor çalıştığı halde şarj ikaz lambası yanıyorsa vantilatör kayışı gevşek olabilir ya da alternatör kablo bağlantıları gevşek veya alternatör kömürü aşınmış olabilir.Aracın durdurulup kontağın hemen kapatılması gereken hallerden bazıları:- Şarj ikaz lambasının yanması.
- Motordan ani bir sarsıntı ya da ses gelmesi.
- Yağ lambalarının yanmasıdır.
Konjektör ayarı bozuksa akünün su kaybı çok olur.Araçta ampuller sık sık patlıyorsa veya akü su kaybı fazlaysa veya konjektör arızalı olabilir.Marşa basılıp motor çalıştığında şarj ikaz lambası sönmelidir.  AYDINLATMA VE İKAZ SİSTEMİA- GÖREVİ Motorlu araçların gündüz olduğu kadar geceleri de kullanılma zorunluluğu vardır. Aydınlatma sistemi araca gece şartlarında da gündüz olduğu kadar rahat seyretme olanağı sağlar.B-PARÇALARI- Akü,- Kontak anahtarı,- Aydınlatma ve ikaz lamba düğmeleri,- Sigortalar - Lambalar,- Flaşör,- Fren ve geri vites muşiri C- SİSTEMİN ÇALIŞMASIAküden gelen elektrik akımı sigorta üzerinden geçerek  lamba anahtarına gelir. Anahtar çevrildiğinde, elektrik lambalara gider ve şasiye ulaşır. Böylece devre tamamlanmış olur.D- BAKIMI VE ARIZALARI• Aynı Devreye Bağlı Lambalar Yanmıyorsa Bakılacak Kısımlar:- Sigortalara bakılır,- Lamba anahtarına bakılır. Sigortanın Değiştirilmesi: Sigorta yanmış ise, aynı amperde yeni bir sigortayla değiştirilmelidir. Yanan sigorta tel, kalaylı kağıt vs. sararak tekrar kullanılmamalıdır. Sigorta kısa devreden doğacak tehlikeleri önler.Aynı Devreye Bağlı Lambalardan Biri Yanmıyorsa Bakılacak Kısımlar:- Ampulün ömrü bitmiştir,- Kablo bağlantıları çıkmış veya gevşemiştir,- Kablo bağlantıları oksitlenmiştir.• Aynı Devreye Bağlı Lambaların Işık Şiddetleri Farklı Yanıyorsa Bakılacak Kısımlar: Farların ışık şiddetleri aynı değilse, sönük veya soluk olanın şase bağlantısı iyi değildir, Oksitlenmiştir ve ampulü Farklı güçtedir veya dış cam temiz değildir.• Kullanılan Lambaların  ve Sigortaların Uygun Olması: Aracımızın aydınlatmasında kullanılan her türlü lamba ve sigortalar yapımcı firmanın tavsiyesi ve isteği doğrultusunda olmalıdır.KONU 9: GÖSTERGELER SİSTEMİA-GÖREVİ Göstergeler aracın ön paneli üzerinde sürücünün kolayca re- bileceği şekilde konulmuşlardır. Araçlarda çeşitli sistemlerin çalışma durumları hakkında bilgi verirler. Arıza meydana gelmeden veya geldiği anda, sürücüyü uyarmak amacıyla konulmuşlardır. Sürücülerin seyir esnasında göstergeleri sık sık kontrol etmeleri gerekir.B- ARAÇTA BULUNAN GÖSTERGELER

• Kilometre göstergesi

• Günlük kilometre sayacı,

 

• Motor devir göstergesi

• Yağ göstergesi,

 

• Sıcaklılık (hararet)göstergesi,

• Kısa ve uzun far göstergeleri,

 

• Yakıt göstergesi,

• Cam resistansı göstergesi

 

• Şarj göstergesi

• Sis lambası göstergesi,

 

• Jikle göstergesi

• Emniyet kemeri göstergesi,

 

• El feneri göstergesi

• Fren hidroliği göstergesi,

 

• Zaman saati,

• Günlük kilometre göstergesi,

 

• Dörtlü flaşör göstergesi,

• Kısa ve uzun far göstergeleri,

 

• Sinyal göstergesi,

  
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Güç aktarma organları sırasıyla:

Debriyaj, vites kutusu, şaft, diferansiyel, akslar, tekerleklerdir.Difarensiyelin görevi, gücü arttırmak, kendine gelen hareketi 90 derece kırıp akslar yardımıyla tekerleklere iletmek, virajlarda içteki tekerleği az, dıştakini fazla döndürerek kolay ve rahat viraj almayı temin etmektir.Kavrama (debriyaj) motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme olanağı sağlayan aktarma organıdır.Akslar, diferansiyelin hareketini tekerleklere iletirler.Vites kutusu, aracın hızını ve gücünü ayarlar.Araç hareket halindeyken ayağımız debriyaj pedalı üzerinde devamlı durursa debriyaj balatası aşınır.Aracın ilk çalışması esnasında bir miktar gaz verildikten sonra debriyaj pedalına sonuna kadar basmanın faydası vardır.Debriyaj balatası yağlanırsa debriyaj kaçırır. Debriyaj teli koparsa araç vitese geçmez.Vites değiştirirken debriyaj pedalına basılır.Araç geri vitese takılmak istendiğinde takılmıyorsa, debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır.Aktarma organlarında yağ olarak, dişli yağı kullanılır.Vites değiştirirken ses geliyorsa, debriyaja tam basılmamıştır.Ani ve sert duruş kalkış yapmak debriyaj balatasını sıyırabilir.Vites kutusu bakımı yapılırken yağa ve yağ kaçağına dikkat edilirLASTİKLERLastiklerin yeri, her altı ayda bir ya da her 10.000 km'de yer değiştirilerek aşınmalar denklenmelidir.Lastiklerdeki ağırlık dengesinin bozukluğu demek olan balans oluşursa araçta titreşim oluşur. Bu titreşimler en çok direksiyon simidinde hissedilir. Lastik değiştirilirken kriko takılınca el freni çekili olmalıdır.Lastiklere normalden az hava basılırsa lastikler sürekli olarak ortadan aşınırlar ve araç titrer. Aracın lastikleri araca binileceği zaman kontrol edilir.Tubeless lastik iç lastiği olmayan lastiktir. Karlı havalarda zincir çekici tekerlerin ikisine de takılır. Isınmadan dolayı lastik hava basıncı artmışsa hiçbirşey yapılamaz.Latiklerin üzerindeki rakamlar lastik ebatlerını belirtir.Bir tekere dubleks, diğer tekere şamyelli lastik takılırsa araç bir tarafa çeker.Bijonların temizliği kuru bezle yapılır.FRENLERAraçta el freni duran aracı sabitlemek için kullanılır. El freni kopmuş ise el freni tutmaz. El freni çekili durumda unutulup yola devam edilirse kampanalar ısınır ve fren tutmaz. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:-Motor freni (kompresyon freni)
-Ayak freni
-El freni
Ayak freni 3 tiptir:
-Hidrolik fren
-Havalı fren
-Karma fren
Fren sisteminin bazı parçaları şunlardır:-Fren pedalı
-Merkez pompası
-Fren boruları
-Tekerlek silindirleri
-Fren diski
-Fren balatası
-Kampanalar
-Fren ayar sistemleri
Havalı frenli bir araçta üsttekilere ilaveten hava tüpü ve kompresör bulunur.ABS frenin avantajları, frenlerken direksiyon hakimiyetini bozmaması ve fren mesafesini kısaltmasıdır.Fren yapılmasına rağmen aracın hızı azalmıyorsa, fren hidroliği yok veya azalmış hatta fren ayarları gevşek olabilir. Fren sistemine yağ sızmış olabilir. Fren sisteminde kaçak olabilir. Soğuk havalarda el freni çekili durumda bırakılırsa fren balataları donarak yapışır. Fren sisteminde hidrolik azalmışsa hidrolik yağı ile takviye edilir.Ayak frenine basıldığında ön ve arka tekerlekler birlikte durur. Araç çalışıyor fakat hareket ettirilemiyorsa el freni çekik olabilir.Aracın kampanaları aşırı ısınmışsa fren ayarları bozuk olabilir.Ön lastiklerin biri yeni biri eskiyse frenlerken araç bir tarafa çeker.Westinghauslu  fren sistemi olan bir araçta  hareket halinde iken motor stop ettirilirse  fren tutmaz.Hava frenli araçta hava basınç göstergesi basınç göstermiyorsa araç olduğu yerden kaldırılamaz.ÖN DÜZEN SİSTEMİÖn düzen sistemi, aracın dönüşünü sağlar. Direksiyon simidi, direksiyon mili, sonsuz dişli, sektör dişli, rot, eğri rot, kısa rot, rotbaşı bu sistemin bazı parçalarıdır.Direksiyon kutusu yağı kontrol edilmelidir. Araçta çekme, gezme vs. varsa servise gidilmelidir. Kamber/ Kaster/ King-pim/ rot ve direksiyon kutusu ayarları gibi ayarları vardır. Ayarsızlık ve dişlilerin aşınması, direksiyon boşluğu artırır. Ayrıca rot başlarının aşınması ile direksiyon kutusu arızaları da direksiyon boşluğunu artırır. Ön düzen ayarları bozuksa ön lastikler içten ve dıştan aşınır. Direksiyon zor dönüyorsa lastik hava basıncı normalden azdırSÜSPANSİYON SİSTEMİSüspansiyon sistemi, araç tekerlerinin aracın şasi ve gövdesiyle birleştirildiği sistemdir. Yaylar (helezon yay), yaprak yaylar (makaslar) ve amortisörlerden oluşur.Helezon yaylar otomobil türü araçlarda makaslar ise genellikle ağır hizmet araçlarında kullanılır.Yaylar, yoldan gelen darbe titreşimleri üzerine alır. Yayların salınımını amortisör kontrol ederBAKIMLARYENİ ARACA İLK BAKIM Yeni Araçlarda İlk Bakımın Önemi: üretici firmalar ürettikleri aracın   imalat veya montajında   doğabilecek aksaklıkları giderebilmek ve ilk bakımın iyi yapılmasını sağlamak amacıyla ilk 1500 - 2000 km. arasında garanti çerçevesinde kendi servislerinde yapmış oldukları bakımdır. Bu bakımın yaptırılması aracın emniyeti, güvenliği ve özellikle garantisi bakımından önemlidir.İlk bakımda yapılması gerekli olan işlemler şunlardır; • Motorda: Yağ ve yağ filtresi değişimi, silindir kapağı saplamalarının (vidalarının) sıkılması, Subap ayarlarının kontrolü, karbüratör uyarının kontrolü, platin avans ve vantilatör kayış ayarları gibi ayarlar yapılmalıdır. • Aktarma Organlarında ve Koparta Aksamında: Debriyaj, fren, ön düzen ayarları yapılıp, yağ seviyelerinin kontrolü ve her türlü bağlantı cıvata ve saplamalarının kontrolü yapılmalıdır. RODAJ   SÜRESİNCE  YAPILMAMASI GEREKEN OLAYLARYeni motorun açılması veya yeni revizyon edilmiş motorun alışmasına Rodaj süresi denir. Yeni üretilen araç motorları fabrikasyon rodajlıdır.Aracın uzun ömürlü ve randımanlı çalışması açısından Rodaj süresindeki yapılan işlemler önemlidir. Bunun için aşağıdaki kurallar yerine getirilir. Motor hiçbir zaman yüksek devirde ve tam yükte çalıştırılmamalıdır.- 1.500 - 2.000 km.ye kadar her viteste gidilebilecek en yüksek hızın 3/4 nün  üzerine  çıkılmaz.- Uzun yolda aynı hızda devamlı gitmeyiniz. zaman zaman tam gaz vererek, bazende gazdan ayak tamamen çekilerek araç kullanmayı deneyiniz.- İlk 500 km.ye kadar ani duruş ve kalkışlardan kaçınınız.- 2.000 km.den sonra yavaş yavaş hızınızı artırarak azami hıza çıkabilirsiniz. • Koruyucu Bakımın Önemi: Aracınızda teknik olarak bazı sistem- ‘erin ayarları ve bazı parçaların çalışma süreleri bellidir. ilerde büyük bir tehlike oluşturabileceği  arızalar meydana gelmemesi için belirli zamanlarda bakımlarının yapılması gerekir. • Bunları Şu Şekilde Sıralayabiliriz:Yeni araçların ilk bakımı;- Günlük bakım (Her yola çıkışta)- Haftalık bakım (250 km.lik bakım),- Aylık bakım (1000 - 1500 km.lik bakım),- Altı aylık bakım (5000- 6000 km.lik bakım),- Yıllık bakım (10000 -1 2000 km.lik bakım).

GÜNLÜK BAKIM Akaryakıt Kontrolü: Kontak  anahtarını açtıktan sonra yakıt göstergesini bakılır. (E) boş olduğunu (F) ise dolu olduğunu gösterir. Motor Yağının Kontrolü: Yağ seviyesinin kontrolü için yağ çubuğuna bakılır. Yağ çubuğunda iki çizgi vardır veya mim- max yazıları vardır. Yağ seviyesi bu iki çizgi veya yazı arasında olması gerekir. Şayet yağ eksikse  tamamlanmalıdır. Ayrıca yağın rengini ve kıvamını da kontrol ederiz. Yağın rengi şeffaf olmalıdır. Kıvamına ise parmakla baktığımızda. kaygan olmalıdır. Şayet yağın. rengi beyaz ve mat bir  renk almışsa, motor yağına su karışmış demektir. Not: Motor yağ seviyesini kontrol ederken aracın düz bir yerde olmasına  dikkat edilmelidir. Motor çalışırken yağ seviyesi kontrol edilmez, motoru stop edip 4-5 dakika beklemek gerekir. • Radyatör Su Seviyesinin Kontrolü:Radyatör kapağı açıldığında su seviyesi peteklerin üzerinde olmalı dır. Su kabı (kavanozu) olan  araçlarda ise işaretine kadar suyun dolu   dolması gereklidir   • Lastik Hava Basınç Kontrolü: Lastik hava basınçları, hava saatleri ile kontrol edilmesi gerekir. .Tekerleklerde ne kadar hava olacağı araç kataloglarında verilmiştir. lastik hava basınçları az olursa, tekerleklerin yanak kısımları aşınır ve aracın enerji kaybı fazla olurHava basıncı fazla olursa, lastiklerin orta kısımları aşınır ve araç yolda titremeler yapar. • Fren Hidrolik Seviyesinin Kontrolü:Fren merkez pompasının üzerinde hidrolik deposu vardır. Hidrolik seviyesi kapaktan 1-1,5 cm. aşağıda olmalıdır. Şayet eksik olursa sisteme hava gireceğinden dolayı frenler tutmaz. • Elektrik  donanımının Kontrolü:Yola çıkmadan önce dönüş lambalarını, park lambalarını, farları, fren lambalarını, plaka lambası gibi ve alıcıları kontrol etmek gerekir. Sistem tek tek çalıştırılarak gözden geçirilmelidir. Aksi halde aküzayıflar, boşalır.         

 HAFTALIK BAKIM  (ortalama 250 km.lik bakım). • Vantilatör Kayışının Gerginliği:Düzenli bir hareket iletişimini.sağlayabilmek için kayış gerginliğinin  iyi olması gerekir. Kayış gerginliği  başparmakla basıldığında 1-1.5 cm. esneyecek şekilde olmalıdır. - Kayış fazla esnek olursa: Motordan hareket alan su pompası, alternatör ve kompresör gibi parçalar motor devrine göre daha  yavaş döneceklerinden, yetersiz kalırlar. Bunun sonucunda da motor hararet yapar ve şarj sistemi çalışmaz. Bazı araçlardaki kompresörler vantilatör kayışından hareket alır. kayış gevşek olursa fren sisteminin çalışması da bozulur. - Kayış fazla gergin olursa: Motorlardan hareket alan, su pompası, alternatör  ve. kompresör gibi parçaların, yatak burçları aşınır. • Bataryanın (Akünün) Kontrolü:Şayet akü bakımı yapılmazsa akü  ömrü kısalır.Akünün yüzeyinde biriken pislikler zamanla kutuplar arasında iletkenlik sağlar. Kutup başı bağıntıları oksitlenir ve elektrik akımına karşı direnç gösterir. Bunlardan dolayı bataryanın yüzeyi su ile temizlenmeli, vazelin  veya gres yağı sürülerek koruma altına alınmalıdır.Akünün üzerindeki eleman toz kapakları üzerindeki havalandırma delikleri açılmalıdır. Şayet akü suyu (elektrolit) eksikse saf su ilave edilmelidir. Kesinlikle çeşme suyu  vb . sular konulmamalıdır. Aksi halde plakalar kısa devre yaparak tahrip olurlar.Not: Akünün iyi olup olmadığını pratik olarak şu yöntemle kontrol edebiliriz; Uzun Farları yakarak marş yaparız. Eğer bataryanın şarjı normal ise, farlar çok az ölgünleşmelidir. Şayet tamamen sönüyorsa batarya boşalmıştır. ·  Dizel Motorları Yakıt Fitresi Su Ayarcısındaki Suyun Tahliye Edilmesi:Filtrenin altındaki su tahliye musluğu uygun bir anahtarla gevşetilir. Su yoğunluğu, motorin yoğunluğundan daha fazla olduğu için tabana birikir. Musluk gevşetilince su akar. Su akışı bitip motorin gelmeye başladığında musluk sıkılır. Hava Frenli Araçlarda hava Deposundaki Suyun Tahliye Edilmesi:Hava depoların (tüplerinin) altındaki su tahliye musluğu gevşetilir. Depo içindeki suyun boşalması sağlandıktan sonra musluk sıkılır.

 AYLIK BAKIM (1000-1500 km.’Iik bakım) • Kova Filtresinin Bakımı:Kuru tip hava filtresi hafif  basınçlı hava temizlenmeli  elektrik süpürgesi kullanılmamalıdır. Hava fitresini temizlerken, hava geçiş yönünün tersine basınçlı hava verilerek temizlemek gerekir.Çok tozlu ortamlarda çalışan araçlarda (traktör, iş makinesi vb.) yağlı tip hava  filtresi kullanılır. Hava  motora girmeden önce yağın içerisine dalarak çıkar ve üzerindeki toz ve pislikler yağda kalır. Belli bir süre sonra yağ çamur haline gelerek hava geçişine sınır getirir. Temizliği; Yağ filtresi yağı boşaltılıp, gazyağı veya motorin ile temizlenir. Tekrar motor yağı doldurularak yerine takılır. • Motorun yıkanması: Temiz bir bezle motorun üzerindeki kaba kirler ve çamurlanmış yağlar silindikten sonra sabunlu sıcak su ile yıkanmalıdır. Motoru yıkarken distribütörün ıslanmaması için delikleri kapatılmalı veya Üzerine poşet geçirilmelidir. ALTI AYLIK VE YILLIK. BAKIMLARI (5000 – 6000 KM .LİK BAKIMI ) Aracımızı güvenle sürebilmek için -bakımlarının zamanında yapılması gerekir. Taşıt üzerindeki her sistemin bakım ve çalışma süreleri imalatçı firma tarafından belirlenmiştir. Bir sürücü olarak bu kurallara uymazsak aracımızın ekonomik ömrü kısalır. Ayarlar bozulur. Bunun sonucunda da motor çok masraflı olur ve az güç üretir. daha da önemlisi kazalara neden olabilir.Altı aylık bakıma; veya her 5000 km.de (hangisi önce dolarsa) teknik ayarlar yapılacağı için servise gidilmelidir. Serviste şu bakımların yapılmasına dikkat edilmelidir. • Motor yağı değiştirilir  • Vites kutusu ile diferansiyelin yağ seviyesi kontrol edilir, eksik ise tamamlanır  • Motor test edilir. • Benzinli motorlarda ateşleme ve yakıt sistemi kontrol edilir. Gerekirse buji, platin değiştirilir. Supap ayarları  kontrol edilir.  • On düzen kontrolü ve gerekli  ayarların yapılması ile lastiklerin periyodik olarak yel değiştirilmesi yapılır. • Tekerlekler açılarak bilye ve yatak aksamı temizlenir tekrar yağlanır. Frenlerin komple bakımı yapılır.Yıllık bakımda veya 15.000 km.de (hangisi önce dolarsa) araçlar servise götürülerek  altı  aylık bakıma ilaveten aşağıdaki bakımlar yaptırılır.  • Yakıt deposu temizlenir. Deponun- temizlenmesi ile dizel araçlarda pompa ve enjektörler kontrol edilerek ayarları yapılır. • Tüm elektrikli -alıcılar ve kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. • Hava frenli araçlarda  tüm parçalar kontrol edilmeli ve filtreler temizlenmelidir. • Supap  yarları yapılmalıdır.  • Varsa krater havalandırma süzgecinin temizlenmesi işlemleri yapılır.YAPABİLECEĞİNİZ BASİT ONARIMLAR / ÖNEMLİ ARIZALAR SÜRÜCÜLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK BASİT ONARIMLARArıza arama; sistem üzerinde herhangi bir olumsuzluğun tespit ederek giderilmesidir Arıza ararken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir - Kaza ve yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.- Yakıt ve akü kontrollerinde ateşle yaklaşılmaması gerekir.- Arızaya eti kolay ve en basit onarımlardan başlanmalıdır.- Hiçbir -zaman bilinmeyen ve anlaşılmayan işlerle uğraşılmamalıdır. • Tekerler ve lastik Değişimi:Patlayan lastiğin sürücü tarafından değiştirilmesi gereklidir. Bunun için araçlarda  yedek teker (Stepne) bulundurulması zorunludur. Tekerlek değiştirilirken şu işlemler yapılır; - İşe boşlamadan önce her türlü emniyet tedbiri alınmalı. Aracın kaymaması için tekerleklerin önüne ve arkasına takoz koyunuz. El frenini çekmeyi unutmayınız. - Krikoyu Değişecek olan tekerleğin bulunduğu dingil veya karoser de bulunan kriko yerine yerleştiriniz. (araçta başka yerlere kriko yerleştirmeyiniz.) - Kriko kaldırılmadan jant  kapağını sökün. Bijon somunlarını gevşetin.- Tekerlek kriko ile kaldırılarak Bijon somunlarını sökün. Tekerlek balansının bozulmaması için somunlar belirli bir sıraya göre sökülmelidir (takılırken sökme işleminin tersi uygulanmalıdır).- Yedek lastik yerine takılarak bijonları sıkın. - Aracı krikodan indirin. Bijonları tekrar kontrol edin. Jant kapaklarını yerine takın. -Not: Bijonların temizliğini kuru bezle yapınız. Tekerleklerde  Zincir Takılması:Kışın karlı ve buzlu havalarda aracın kaynaması ve patinaj yapmaması için zincir takmak gerek  Sürücüler Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarında  zincir bulundurmakla yükümlüdürler zincir  , tekerlek sökülerek veya araç üzerinde iken de takılabilir. Takılırken şu kurallara uyulur; - Zincir önden çekişli Araçlarda ön, arkadan itişli araçlarda arka tekerleklere takılır. -- Zincir satın alınırken tekerlek ölçülerine uygun olanı seçilmelidir. ARACIN HEMEN DURDURULUP KONTAĞIN KAPATILMASINI GEREKTİREN ARIZALAR: • Yağ ikaz lambası yanarsa; yağlama, donanımında  yağ basıncının yetersiz olduğunu gösterir. Kontak kapatılıp, yağ sevesi  yağ müşir bağlantı kabalları  kontrol edilmelidir. • Şarj lambası yanarsa; şarj sisteminin devre dışı olduğunu gösterir. Vantilatör kayışı kontrol edilir. • Motordan değişik ses gelmesi; Motordan anormal bir ses geldiğinde kontağın kapatılması gerekir. Supap kesmiş, dişli sıyırmış, kollar yatağından çıkmış vb. olabilir, Motor kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Çekilerek servise götürülmelidir. • Yanık kablo kokusu alınırsa; Elektrik kablo bağlantılarında kısa devre vardır. Kontak kapatılıp akı) kutup başı çıkarılır. Kablo bağlantıları  kontrol edilir. 
Yorumlar - Yorum Yaz
ZİYARETÇİ BİLGİSİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam70
Toplam Ziyaret2282389
SAAT
HAVA DURUMU
DÖVİZ-ALTIN
AlışSatış
Dolar8.28098.3141
Euro10.065710.1060
ALTIN FİYATLARI

MALATYA HABER
KORUCUKLU MAİL